Zoals u waarschijnlijk al p de hoogte bent, is de nieuwe vennootschapswetgeving op 1 mei 2019 in werking getreden. Straks op 1 januari 2020 gaan de dwingende regels voor uw vennootschap gelden. Bent u wel volledig op de hoogte van alle veranderingen?

Om het voor u makkelijker te maken hebben we hieronder kort aangegeven wat de belangrijkste wijzigingen zijn per rechtsvorm.

Het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen verdwijnt

Waar vroeger onderscheid werd gemaakt tussen burgerlijke en handelsvennootschappen, worden nu alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen als ondernemingen” beschouwd. Deze wijziging houdt in dat alle burgerlijke vennootschappen en verenigingen ook het faillissement zullen kunnen aanvragen.

Het aantal rechtsvormen wordt veel minder

De nieuwe wetgeving heeft het vooral veel eenvoudiger gemaakt wat betreft de rechtsvormen. Waar vroeger 17 rechtsvormen waren blijven er straks alleen nog maar 4 over: de maatschap, de Besloten Vennootschap, de Coöperatieve Vennootschap en de Naamloze vennootschap.

De maatschap blijft bestaan zonder rechtspersoonlijkheid.

Echter zijn er nog wel 2 subcategorieën die eronder vallen die wel rechtspersoonlijkheid hebben:

-     de Vennootschap Onder Firma (VOF), met onbeperkt aansprakelijke vennoten

-     de Commanditaire Vennootschap (CommV), met minstens één stille vennoot, die beperkt aansprakelijk is en niet deelneemt aan het beheer

De BVBA wordt vervangen door de BV

Er is geen minimumkapitaal van 18.550 meer vereist en wordt vervangen door het “toereikend aanvangsvermogen”. Dit houdt in dat het aanvangsvermogen bij de oprichting duidelijk toereikend zijn voor de normale uitoefening van de bedrijfsactiviteiten gedurende ten minste 2 jaar. Let op: de oprichter is dus twee jaar aansprakelijk voor deze vereiste.

Dit zorgt ervoor dat het opstellen van een goed ondernemingsplan nu belangrijker wordt dan ooit! Zorg er dus voor dat u er goed over nadenkt en samen met uw boekhouder komt tot een toereikend ondernemingsplan.

Wij kunnen u hierbij helpen. Dankzij onze jarenlange ervaring en deskundig personeel, kunnen we een adequate en doordachte ondernemingsplan voor uw onderneming opstellen.

Enkele andere wijzigingen voor de BV zijn dat de aandeelhouders gemakkelijker in- en uit kunnen treden, diverse soorten van aandelen gecreëerd kunnen worden (denk bijvoorbeeld aan verschillend stemrecht of ongelijke winstrechten) en dat aandelen vrij overdraagbaar gemaakt kunnen worden.

Coöperatieve Vennootschap

De Coöperatieve Vennootschap is et de wetswijzigingen alleen nog maar bestemd voor organisaties die handelen vanuit een 'coöperatieve gedachte’. Dit wil zeggen dat er sprake is van gemeenschappelijke economische en sociale doelstellingen en gedeeld eigenaars- en zeggenschap. Wanneer u een CV laat erkennen als sociale ondernemingen geniet u een belastingvoordeel.

Bestuur van de NV

Een vennootschap, dus ook de NV kan door 1 persoon opgericht worden. De statuten van een NV kunnen een opvolger aanduiden voor het geval de enige bestuurder overlijdt. Voor de BV(BA) was dat eerder ook al mogelijk. Voor de CV blijft het minimum van 3 oprichters bestaan, voor de maatschap minimum 2.

Heeft u meer informatie nodig of hulp bij de overgang van een oude rechtsvorm naar een nieuwe? Asiye denkt met u mee! Contacteer ons voor advies op maat en persoonlijke begeleiding.