De grote vraag voor het daadwerkelijk starten van je onderneming is: het kiezen voor een éénmanszaak of een vennootschap. Wij hebben hieronder de voornaamste kenmerken voor u weergegeven.

Aansprakelijkheid

Het grootste verschil tussen de twee is de persoonlijke aansprakelijkheid. Wanneer u kiest voor een éénmanszaak, kiest u voor 100% aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat het vermogen van uw onderneming gelijk staat aan uw eigen geld.

Bij een vennootschap (NV, BV), heeft u het voordeel dat uw privé vermogen los staat van het bedrijfsvermogen. Dit geeft een een bescherming bij eventuele financiële problemen in uw onderneming.

In geval van een CV ligt het anders. De CV kent twee verschillende vennoten: de beherende en de stille (‘commanditaire’) vennoten. De beherende vennoten zijn met hun volledige privévermogen aansprakelijk. Een stille vennoot is alleen met het bedrag dat hij heeft ingebracht aansprakelijk.

Oprichting

Een ander verschil ligt in de starters voorwaarden. Een eenmanszaak is makkelijker op te richten ten opzichte van de vennootschap (NV en BV). Voor een éénmanszak hoeft u enkel de stappen voor de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) door te lopen en uzelf aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Daarnaast is er alleen een vereenvoudigde boekhouding nodig.

Bij een vennootschap komen bij oprichten nog een aantal zaken ter sprake zoals een financieel plan, een oprichtingsakte via een notaris en eventueel voldoende startkapitaal (NV 61.500 euro, bij een BV en CV niet nodig). Overigens zijn bij een CV een financieel plan en een oprichtingsakte via een notaris niet nodig.

Belasting

Tot slot is er een groot verschil wat betreft belastingen. De opbrengsten uit een eenmanszaak worden belast via de personenbelasting. Hierbij geldt hoe meer winst, hoe meer belasting. Bij een vennootschap (NV en BV) wordt, als aan alle eisen wordt voldaan vennootschapsbelasting rond 20% belast. U kunt ervan uitgaan dat u bij een éénmanszaak meestal minder dan 40% nettowinst over houdt en bij de NV en BV vennootschappen minstens 66%. Bij een CV betalen zowel de beherende als de stille vennoten echter ook personenbelasting over hun winst.

Contacteer ons per telefoon als u meer informatie of een advies op maat wilt.