De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting zorgde ook voor enkele fiscale wijzigingen. Meer specifiek voor een verschil tussen de moratoriuminterest en nalatigheidsinterest.

 

Moratoriuminterest versus nalatigheidsinterest

Als u te veel belastingen heeft betaald aan de overheid, dan betalen zij u dat terug met interest. Deze interest compenseert het feit dat u uw geld intussen niet heeft kunnen beleggen en wordt moratoriuminterest genoemd. Als u uw belastingen te laat betaalt, dient u ook interest te betalen aan de overheid. In dat geval spreken we over nalatigheidsinterest.

 

Verlaging moratoriuminterest

In de recente wetswijziging is de moratoriuminterest met 2 procentpunten verlaagd ten opzichte van de nalatigheidsinterest. Voordien waren beide interesten gelijk, maar daardoor had de overheid meer kosten dan opbrengsten.

 

Financieel evenwicht en oplossing tegen speculatie

Door de moratoriuminterest te verlagen, ontstaat er terug een financieel evenwicht. Bovendien wil de overheid op die manier ook speculatie tegengaan. Oftewel mensen die expres te veel belastingen betalen, omdat de moratoriuminterest hoger is dan de interest die ze ontvangen als hun geld op een spaarrekening staat. Ondanks deze wetswijziging zal het nog een uitdaging zijn om deze ongelijke interestvoeten te verantwoorden als het effectief tot een rechtzaak komt.

 

Wenst u meer informatie? Neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen u graag verder.