Hoe komt u terecht in een lagere belastingschijf?

Hoe komt u terecht in een lagere belastingschijf?

Hoe komt u terecht in een lagere belastingschijf?
Als boekhoudkantoor helpen wij u graag bij het indienen van uw belastingaangifte. Niet alleen om u te ontzorgen, maar ook omdat we op de hoogte zijn van de nieuwste wetten die voor u voordelig zijn. Zo minimaliseren we uw kosten en vergroten we uw winst. Bijvoorbeeld door u te wijzen op een nieuwe wet om in aanmerking te komen voor een lagere belastingschijf.

 

Wet omtrent minimumbezoldiging

De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting heeft het opklimmend tarief voor kleine vennootschappen vervangen door een verlaagd tarief van 20 % op de eerste schijf van 100 000 EUR. Dat wil zeggen dat u in een lagere belastingschijf terechtkomt als u één van uw bedrijfsleiders een minimumloon van

45 000 euro uitkeert en het om een natuurlijk persoon gaat.

 

Enkel natuurlijke personen als bedrijfsleider

Vennootschappen die enkel rechtspersonen als bestuurders, zaakvoerders of directeuren hebben, vroegen zich af of ze eveneens onderworpen waren aan de minimumbezoldigingsvereiste. Sindsdien is de wet verduidelijkt, om aan te geven dat de bedrijfsleider wel degelijk een natuurlijk persoon moet zijn en geen rechtspersoon. Het begrip ‘bedrijfsleider’ heeft in toepassing van artikel 32 WIB  dan ook enkel betrekking op natuurlijke personen.

 

Wenst u meer informatie? Neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Hoe komt u terecht in een lagere belastingschijf?

Hoe komt u terecht in een lagere belastingschijf?
Als boekhoudkantoor helpen wij u graag bij het indienen van uw belastingaangifte. Niet alleen om u te ontzorgen, maar ook omdat we op de hoogte zijn van de nieuwste wetten die voor u voordelig zijn. Zo minimaliseren we uw kosten en vergroten we uw winst. Bijvoorbeeld door u te wijzen op een nieuwe wet om in aanmerking te komen voor een lagere belastingschijf.

 

Wet omtrent minimumbezoldiging

De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting heeft het opklimmend tarief voor kleine vennootschappen vervangen door een verlaagd tarief van 20 % op de eerste schijf van 100 000 EUR. Dat wil zeggen dat u in een lagere belastingschijf terechtkomt als u één van uw bedrijfsleiders een minimumloon van

45 000 euro uitkeert en het om een natuurlijk persoon gaat.

 

Enkel natuurlijke personen als bedrijfsleider

Vennootschappen die enkel rechtspersonen als bestuurders, zaakvoerders of directeuren hebben, vroegen zich af of ze eveneens onderworpen waren aan de minimumbezoldigingsvereiste. Sindsdien is de wet verduidelijkt, om aan te geven dat de bedrijfsleider wel degelijk een natuurlijk persoon moet zijn en geen rechtspersoon. Het begrip ‘bedrijfsleider’ heeft in toepassing van artikel 32 WIB  dan ook enkel betrekking op natuurlijke personen.

 

Wenst u meer informatie? Neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen u graag verder.