Fiscaliteit

We houden u op de hoogte omtrent wijzigingen in de fiscale wetgeving en de impact op uw activiteiten. We brengen uw aangiftes in orde en informeren u tijdig omtrent de te betalen voorschotten. Bij een eventuele fiscale controle kunt u ook rekenen op onze hulp.. Een wijziging in de fiscale wetgeving kan een impact hebben op uw activiteiten. Maar het is voor u onmogelijk om deze veranderingen op de voet te volgen. Daarom kunt u op onze expertise vertrouwen. Wij beheersen de Belgische wetgeving betreft administratieve boekhouding en belastingen tot in de puntjes en bieden u deskundig juridisch advies. We houden u op de hoogte omtrent wijzigingen en de eventuele impact daarvan. We brengen uw aangiftes, btw-listing, intracommunautaire opgave, etc. in orde en informeren u tijdig over de voorschotten die u dient te betalen. Tenslotte kunt u ook op onze hulp rekenen bij een eventuele fiscale controle. Wij zorgen voor de communicatie, verdedigen uw dossier, lichten alles toe en adviseren u omtrent de verdere stappen.